Kenniscentrum

Hier vindt u:

  • enerzijds, de fiches waaromtrent er tussen de leden een verbintenis bestaat om de betreffende welzijnsreglementering aldus te interpreteren en dienovereenkomstig te handelen bij de concrete implementatie op het terrein, zowel in verhouding met de klant als met niet klanten. Naar deze fiches wordt dan verwezen vanuit de individuele kwaliteitssystemen van de leden. Deze fiches dragen de naam “Co-Prev consensus
  • anderzijds, de fiches die eerder een wetenschappelijk ondersteunde benadering geven aan de betrokken reglementering of die een technische aanbeveling zijn om in de betreffende materie aldus te handelen. Hieraan is derhalve in hoofde van de leden géén afdwingbare actie gekoppeld. Deze fiches dragen de naam “Co-Prev guidelines

Een aantal teksten wordt momenteel herwerkt. De teksten werden daartoe van de website gehaald en worden teruggeplaatst zodra ze herwerkt zijn.

Co-Prev Consensus bedrijfsbezoeken

Published on 11 mei 2020/ Categorized under: