Prioriteiten eind 2021

Arbeidsgeneeskunde takenpakket versus capaciteit: de weg vooruit eind 2021

(de volledige en uitgebreide versie van onderstaande tekst kan u via bovenstaande link downloaden)

De directies van de 10 Belgische externe diensten voor preventie en bescherming, verenigd binnen hun koepelorganisatie Co-Prev, hebben voor de volgende periode samen volgende prioriteiten vastgelegd, die als basis zullen dienen voor het inzetten van mensen en middelen:

1)Covid-vaccinatie 3e dosis in de zorgsector : aangezien Covid-19 in deze sector beschouwd wordt als een beroepsrisico, behoort volgens het geldende Federale wettelijke kader de vaccinatie tot het takenpakket van de arbeidsarts en dient onder zijn/haar toezicht uitgevoerd te worden. Dit is des te belangrijker met het oog op een verdere opvolging van de vaccinatie in deze sector in het licht van een eventuele toekomstige verplichte vaccinatie.

2) Het detecteren en opvolgen van Covid-clusters in bedrijven

3) “meerwaarde”onderzoeken (aanwervingen, werkhervattingen, moederschapsbescherming, re-integratie, bezoek voorafgaand, spontane consultaties,…) binnen het klassieke takenpakket

4) Vaccinatiecampagne seizoensgriep

Het vastleggen van prioriteiten betekent de facto dat andere taken en opdrachten zoals contact-tracing van individuele index-dossiers zonder cluster, periodiek gezondheidstoezicht, bedrijfsbezoeken, enz… hierdoor niet volledig gerealiseerd zullen kunnen worden.

De externe diensten zullen er echter alles aan doen deze impact zo beperkt mogelijk te houden door het maximaal inzetten van verpleegkundigen (uiteraard steeds onder toezicht van de arbeidsarts) binnen het “klassieke” takenpakket van het gezondheidstoezicht.

Oproep

De Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk vragen uitdrukkelijk aan het kabinet van Minister Dermagne, aan hun toezichthoudende overheid, de FOD WASO, en aan de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk om hen formeel te steunen in de voorgestelde aanpak

Published on 19 november 2021/ Categorized under: Nieuws