Sneltesten in bedrijven

In de pers verscheen de voorbije dagen de boodschap “Gratis sneltesten voor bedrijven”.

Om te beginnen dienen we duidelijk te stellen dat deze testen niet gratis zijn. Beter gezegd: het testmateriaal is wel gratis, maar het afnemen van de testen door de arbeidsarts/verpleegkundige dient wel betaald te worden.

Ook de praktische organisatie noodzaakt enige verduidelijking:

  • Het is geen kwestie van gewoon “bestellen” van sneltesten. Het bedrijf dient op voorhand een risicoanalyse te maken die moet duidelijk maken of het testen wel zin heeft. Hierbij dient rekening gehouden te worden met heel wat factoren zoals eerdere clusters of niet, ventilatiemogelijkheden, fysieke belasting, al dan niet dragen van mondneusmasker, enz.. Meer info op de website van de FOD WASO op onderstaande links

Teststrategie: het inzetten van sneltests in ondernemingen – Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/teststrategie-richtlijnen-voor-zelfafnames-en-zelftests-door-werknemers

  • Het bestellen van de testen kan enkel via de arbeidsarts gebeuren, met diens goedkeuring
  • De tests gebeuren onder supervisie van de arbeidsarts/verpleegkundige
  • Alle geldende preventiemaatregelen in het bedrijf dienen nog steeds gevolgd te worden, ook al wordt er getest.
  • Testen mag niet gebruikt worden als middel om telewerk te verminderen.
  • Het ondergaan van een test door een werknemer dient altijd op vrijwillige basis te gebeuren. Een bedrijf kan een werknemers niet verplichten om zich te laten testen.

Published on 30 maart 2021/ Categorized under: Nieuws