Nieuws

Cijfergegevens psychosociaal welzijn op het werk

Onze werkgroep “psychosociaal welzijn” analyseerde de evolutie tussen 2017 en 2020 van het werk van de preventieadviseurs psychosociaal welzijn van de 10 Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk. Waar de cijfers tot 2019 in stijgende lijn gingen is in 2020 een lichte daling merkbaar, wellicht te wijten aan de Covid-19 crisis. […]

Co-Prev verwelkomt Jo De Cock als voorzitter!

Sinds begin september neemt de heer Jo De Cock het voorzitterschap op van Co-Prev, de koepelvereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk. De heer De Cock was meer dan 25 jaar administrateur-generaal van het RIZIV maar ging eerder dit jaar op pensioen. Het Bestuur van Co-Prev is verheugd dat de heer […]

Welkom

Welkom op onze vernieuwde website! We werken nog volop aan de inhoud, kom dus geregeld eens terug kijken!