Voorstelling

Ons team

Voorzitter: Dhr. Jo De Cock , voorzitter (at) co-prev.be (externe relaties)

Directeur: Dhr. ir. Geert De Smet, geert.de.smet (at) co-prev.be (algemeen beleid, externe relaties)

Adviseur: Mevr. Ilse Van Puyvelde, ilse.van.puyvelde (at) co-prev.be (adviesverlening, projecten)

Team-assistente: Mevr. Nathalie Coulon, nathalie. coulon (at) co-prev.be ( interne relaties, secretariaat)

Ons bereiken

Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel (gebouw VBO-FEB)

(02) 733 00 03 – info (at) co-prev.be

Co-Prev

Co-Prev overkoepelt alle Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk

In het belang van haar leden vervult Co-Prev de volgende functies:

Verbindingsorgaan en forum:

Zowel in de schoot van de bestuursorganen als in de schoot van de gespecialiseerde commissies (commissie medisch toezicht, commissie risicobeheersing, Dataforce) kunnen de leden de problemen en ervaringen die zij in hun dagelijkse praktijk ontmoeten, voorleggen en bespreken. Specifieke materies worden uitgediept in werkgroepen.

Communicator naar de overheid, informatie verschaffen

Door haar nauwe contacten en relaties met de administratie (FOD WASO, de verantwoordelijken van de Gemeenschapsregeringen), de sociale partners (werkgevers-en vakbondsorganisaties) en diverse andere (semi-) openbare instellingen of organisaties met werking in het welzijns-en preventiedomein, treedt Co-Prev op als het centraal aanspreekpunt en communicatiekanaal van alle EDPB’s naar deze partners.

Bovendien informeert Co-Prev haar leden omtrent de complexe regelgeving die relevant is voor hun dagelijkse praktijk, zowel wat betreft de toepassing van de bestaande regelgeving als deze die zich nog in een ontwerpstadium bevindt.

Belangenverdediging

Geregeld neemt Co-Prev standpunten in m.b.t. wetgevende initiatieven inzake welzijn op het werk waarbij de EDPB’s rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn. Door haar actieve deelname als expert aan de zittingen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk, kan Co-Prev, indien nodig of nuttig, standpunten kenbaar maken m.b.t. zulke initiatieven teneinde het beslissingsproces te beïnvloeden.Wie?

Published on 11 mei 2020/ Categorized under: