Kenniscentrum

Hier vindt u: 
-enerzijds, de fiches waaromtrent er tussen de leden een akkoord bestaat om de betreffende welzijnsreglementering aldus te interpreteren en dienovereenkomstig te handelen bij de concrete implementatie op het terrein, zowel in verhouding met de klant als met niet klanten. Naar deze fiches kan dan verwezen worden vanuit de kwaliteitssystemen van de leden. Deze fiches dragen de naam “Consensus“
-anderzijds, de fiches die eerder een wetenschappelijk ondersteunde benadering geven aan de betrokken reglementering of die een technische aanbeveling zijn om in de betreffende materie aldus te handelen. Hieraan is derhalve in hoofde van de leden géén specifieke actie gekoppeld. Deze fiches dragen de naam “ Guidelines“

Een aantal teksten wordt momenteel herwerkt.

De teksten werden daartoe van de website gehaald en worden teruggeplaatst zodra ze herwerkt zijn.

Co-Prev consensus bedrijfsbezoeken

Deze consensus beschrijft de zienswijze van de EDPB over de wettelijke bepalingen m.b.t. de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies.

Co-Prev consensus ernstige arbeidsongevallen.

Deze consensus beschrijft de aanpak van de EDPB bij het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen.

Co-Prev consensus psychosociale risico’s.

Deze consensus beschrijft de aanpak van de PAPA’s (preventieadviseurs psychosociale aspecten) van de EDPB in het kader van de preventie van psychosociale risico’s.

Co-Prev consensus i.v.m. waarborgen van een minimale kwaliteit bij invulling van offertes (aspect gezondheidstoezicht)

Deze consensus beoogt een zo kwaliteitsvolle opmaak van offertes in het kader van aanbestedingen of offerteaanvragen uitgaande van privaat-of publiekrechtelijke verenigingen, vennootschappen of andere organisaties en instellingen.

Co-Prev consensus inzake de rol van de EDPB bij stress en burnout

Deze consensus heeft betrekking op de rol van de EDPB bij de preventie van stress en burnout.

Co-Prev guideline manueel hanteren van lasten

Deze praktijkgids beschrijft de wijze waarop de EDPB de wettelijke bepalingen inzake het manueel hanteren van lasten concreet invullen.

Co-Prev guideline thermische omgevingsfactoren

Deze guideline heeft betrekking op de praktische invulling door de EDPB van de reglementaire bepalingen inzake thermische omgevingsfactoren.

Co-Prev guideline aansprakelijkheid EDPB

Deze guideline heeft betrekking op een zo praktisch en sluitend mogelijke benadering van de aansprakelijkheidssituatie van de EDPB.

Co-Prev guideline voor bedrijfs eerste hulp

Deze guideline beschrijft de praktische invulling door de EDPB van de reglementaire bepalingen inzake bedrijfs eerste hulp.

Co-Prev guideline voor brandweermannen.

Deze guideline beschrijft het medisch toezicht op en de medische geschiktheidscriteria voor brandweermensen.

Co-Prev guideline elektrische installaties

Deze guideline heeft betrekking op de praktische invulling door de EDPB van de reglementaire bepalingen.

FAQ Re-integratie werknemers

De antwoorden van de sector op enkele vragen i.v.m. de re-integratie van werknemers worden momenteel aangepast aan de nieuwe regelgeving.

Published on 27 mei 2024/ Categorized under: