COVID-19 informatie

De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en hun medewerkers, zeker de arbeidsartsen en medische equipes, staan sinds het begin van de COVID-19 problematiek ter beschikking van hun klanten, ondernemingen en werknemers, voor het verstrekken van informatie, het beantwoorden van vragen en het ter beschikking stellen van sensibilisatiemateriaal over deze crisis.

De lijnen die hierbij gevolgd worden zijn uiteraard gebaseerd op deze die vanuit de overheid opgelegd en gecommuniceerd worden.

De externe diensten passen ook hun eigen werking aan om de verspreiding van het COVID-19 virus zo veel mogelijk te beperken en rekening houdend met de richtlijnen van de overheid.

Dit betekent dat het mogelijk is dat bepaalde activiteiten niet meer uitgevoerd kunnen worden en bepaalde afspraken geannuleerd zullen moeten worden. Gezien de diversiteit van klanten en de diversiteit van omstandigheden waarin onze medewerkers actief zijn, zal dit maximaal gebeuren in overleg met onze klanten, en rekening houdend met hun verwachtingen en bezorgdheden.

Overmacht

Onze leden trachten, naar goed vermogen, en zulks zowel in overleg met hun cliënteel alsook rekening houdend met de geldende voorschriften en aanbevelingen van de overheid inzake de preventie van het Covid 19 virus, hun activiteit verder te zetten en de continuïteit te waarborgen.

Naar aanleiding van de huidige Corona crisis is Co-Prev niettemin genoodzaakt er de aandacht op te vestigen dat deze crisis ook voor onze leden, de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis is.

Deze gebeurtenis is onafhankelijk van de wil van de diensten en maakt als een duidelijk overmachtsgeval een onoverkomelijk beletsel uit voor de nakoming van de termijnen die in de diverse wettelijke bepalingen zijn opgenomen aangaande de taken en opdrachten van de vermelde diensten.

Deze termijnen worden dus geschorst voor de duur van deze crisis.

Co-Prev verenigt als sectororganisatie alle Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Published on 11 mei 2020/ Categorized under: