COVID-19 informatie

Contact tracing in bedrijven en collectiviteiten

Hier kan u het draaiboek vinden dat opgesteld werd ten behoeve van contact tracing in bedrijven en collectiviteiten.

De huidige versie is 02.2 (18/09/2020)

Algemeen

De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en hun medewerkers, arbeidsartsen en medische equipes, psychologen en alle andere medewerkers zijn sinds het begin van de COVID-19 problematiek ter beschikking blijven staan van hun klanten, ondernemingen en werknemers, voor het verstrekken van informatie, het beantwoorden van vragen en het ter beschikking stellen van sensibilisatiemateriaal over deze crisis.

De lijnen die hierbij gevolgd worden zijn uiteraard gebaseerd op deze die vanuit de overheid opgelegd en gecommuniceerd worden.

De externe diensten hebben natuurlijk ook hun eigen werking aangepast om de verspreiding van het COVID-19 virus zo veel mogelijk te beperken en rekening houdend met de richtlijnen van de overheid.

Dit betekent dat het mogelijk is dat bepaalde activiteiten niet meer uitgevoerd konden worden en bepaalde afspraken geannuleerd dienden te worden. Ook in de toekomt kan dit afhankelijk van de evolutie van de situatie, nog het geval zijn. Gezien de diversiteit van klanten en de diversiteit van omstandigheden waarin onze medewerkers actief zijn, zal dit maximaal gebeuren in overleg met onze klanten, en rekening houdend met hun verwachtingen en bezorgdheden.

Overmacht

Onze leden hebben dus van bij de start van de Corona crisis, naar goed vermogen, en zulks zowel in overleg met hun cliënteel, alsook rekening houdend met de geldende voorschriften en aanbevelingen van de overheid inzake de preventie van het Covid 19 virus, hun activiteiten verder gezet en getracht de continuïteit te waarborgen.

Niettemin is Co-Prev genoodzaakt er de aandacht op te vestigen dat deze crisis ook voor onze leden, de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis is.

Deze gebeurtenis is immers onafhankelijk van de wil van de diensten en maakt als een duidelijk overmachtsgeval een onoverkomelijk beletsel uit voor de naleving van bepaalde aspecten van de taken en opdrachten van de externe diensten, opgenomen in de diverse wettelijke bepalingen dienaangaande.

Co-Prev verenigt als sectororganisatie alle Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Published on 11 mei 2020/ Categorized under: