Cijfergegevens psychosociaal welzijn op het werk

Onze werkgroep “psychosociaal welzijn” analyseerde de evolutie tussen 2017 en 2020 van het werk van de preventieadviseurs psychosociaal welzijn van de 10 Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk.

Waar de cijfers tot 2019 in stijgende lijn gingen is in 2020 een lichte daling merkbaar, wellicht te wijten aan de Covid-19 crisis.

De volledige analyse kan u lezen via onderstaande link:

Published on 29 november 2021/ Categorized under: Nieuws

Prioriteiten eind 2021

Arbeidsgeneeskunde takenpakket versus capaciteit: de weg vooruit eind 2021

(de volledige en uitgebreide versie van onderstaande tekst kan u via bovenstaande link downloaden)

De directies van de 10 Belgische externe diensten voor preventie en bescherming, verenigd binnen hun koepelorganisatie Co-Prev, hebben voor de volgende periode samen volgende prioriteiten vastgelegd, die als basis zullen dienen voor het inzetten van mensen en middelen:

1)Covid-vaccinatie 3e dosis in de zorgsector : aangezien Covid-19 in deze sector beschouwd wordt als een beroepsrisico, behoort volgens het geldende Federale wettelijke kader de vaccinatie tot het takenpakket van de arbeidsarts en dient onder zijn/haar toezicht uitgevoerd te worden. Dit is des te belangrijker met het oog op een verdere opvolging van de vaccinatie in deze sector in het licht van een eventuele toekomstige verplichte vaccinatie.

2) Het detecteren en opvolgen van Covid-clusters in bedrijven

3) “meerwaarde”onderzoeken (aanwervingen, werkhervattingen, moederschapsbescherming, re-integratie, bezoek voorafgaand, spontane consultaties,…) binnen het klassieke takenpakket

4) Vaccinatiecampagne seizoensgriep

Het vastleggen van prioriteiten betekent de facto dat andere taken en opdrachten zoals contact-tracing van individuele index-dossiers zonder cluster, periodiek gezondheidstoezicht, bedrijfsbezoeken, enz… hierdoor niet volledig gerealiseerd zullen kunnen worden.

De externe diensten zullen er echter alles aan doen deze impact zo beperkt mogelijk te houden door het maximaal inzetten van verpleegkundigen (uiteraard steeds onder toezicht van de arbeidsarts) binnen het “klassieke” takenpakket van het gezondheidstoezicht.

Oproep

De Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk vragen uitdrukkelijk aan het kabinet van Minister Dermagne, aan hun toezichthoudende overheid, de FOD WASO, en aan de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk om hen formeel te steunen in de voorgestelde aanpak

Published on 19 november 2021/ Categorized under: Nieuws

Co-Prev verwelkomt Jo De Cock als voorzitter!

Sinds begin september neemt de heer Jo De Cock het voorzitterschap op van Co-Prev, de koepelvereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk.

De heer De Cock was meer dan 25 jaar administrateur-generaal van het RIZIV maar ging eerder dit jaar op pensioen.

Het Bestuur van Co-Prev is verheugd dat de heer De Cock het voorzitterschap van de vereniging op zich wil nemen en met zijn ervaring de sector de volgende jaren zal kunnen gidsen in dossiers zoals de evolutie van gezondheidstoezicht op het werk, de uitbouw van de relatie tussen de preventieve en curatieve sector en de reïntegratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers.

“Ook het Co-Prev team is blij de nieuwe voorzitter te kunnen verwelkomen en we kijken uit naar de samenwerking”, zegt ir. Geert De smet, directeur van Co-Prev.

Co-Prev houdt er aan Dr. Simon Bulterys te bedanken voor zijn voorzitterschap de voorbije 2 jaar. Het was een voorzitterschap dat door de Corona pandemie een onverwachte wending nam, en veel meer vergde van de voorzitter dan in “normale” tijden.

links Dr. Simon Bulterys , rechts Dhr. Jo De Cock

Published on 23 september 2021/ Categorized under: Nieuws

Versterkte rol van de arbeidsarts in de strijd tegen covid-19

Op 21 januari 2021 werd het Koninklijk Besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding tegen het coronavirus COVID-19 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Meer info onder de menu-optie “Covid-19 informatie”

Published on 27 januari 2021/ Categorized under: Nieuws

Pilootproject gebruik van sneltesten (Vlaanderen)

Sinds de week van 11/01/2021 loopt in Vlaanderen een pilootproject met betrekking tot het gebruik van sneltesten.

Dit project is gelimiteerd tot een beperkt aantal bedrijven vastgelegd door de Vlaamse overheid.

Meer info onder de menuoptie Covid-19.

Published on 15 januari 2021/ Categorized under: Nieuws

Welkom

Welkom op onze vernieuwde website!

We werken nog volop aan de inhoud, kom dus geregeld eens terug kijken!


Published on 2 juni 2020/ Categorized under: Nieuws