Co-Prev verwelkomt Jo De Cock als voorzitter!

Sinds begin september neemt de heer Jo De Cock het voorzitterschap op van Co-Prev, de koepelvereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk.

De heer De Cock was meer dan 25 jaar administrateur-generaal van het RIZIV maar ging eerder dit jaar op pensioen.

Het Bestuur van Co-Prev is verheugd dat de heer De Cock het voorzitterschap van de vereniging op zich wil nemen en met zijn ervaring de sector de volgende jaren zal kunnen gidsen in dossiers zoals de evolutie van gezondheidstoezicht op het werk, de uitbouw van de relatie tussen de preventieve en curatieve sector en de reïntegratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers.

“Ook het Co-Prev team is blij de nieuwe voorzitter te kunnen verwelkomen en we kijken uit naar de samenwerking”, zegt ir. Geert De smet, directeur van Co-Prev.

Co-Prev houdt er aan Dr. Simon Bulterys te bedanken voor zijn voorzitterschap de voorbije 2 jaar. Het was een voorzitterschap dat door de Corona pandemie een onverwachte wending nam, en veel meer vergde van de voorzitter dan in “normale” tijden.

links Dr. Simon Bulterys , rechts Dhr. Jo De Cock

Published on 23 september 2021/ Categorized under: Nieuws

Wij zoeken een nieuwe collega

We kijken er nu al naar uit om deze “multifunctionele projectmedewerker- adviseur” te mogen verwelkomen!

Interesse? Meer informatie kan je hier vinden: Wij zoeken

Published on 8 juli 2021/ Categorized under: Nieuws

Sneltesten in bedrijven

In de pers verscheen de voorbije dagen de boodschap “Gratis sneltesten voor bedrijven”.

Om te beginnen dienen we duidelijk te stellen dat deze testen niet gratis zijn. Beter gezegd: het testmateriaal is wel gratis, maar het afnemen van de testen door de arbeidsarts/verpleegkundige dient wel betaald te worden.

Ook de praktische organisatie noodzaakt enige verduidelijking:

  • Het is geen kwestie van gewoon “bestellen” van sneltesten. Het bedrijf dient op voorhand een risicoanalyse te maken die moet duidelijk maken of het testen wel zin heeft. Hierbij dient rekening gehouden te worden met heel wat factoren zoals eerdere clusters of niet, ventilatiemogelijkheden, fysieke belasting, al dan niet dragen van mondneusmasker, enz.. Meer info op de website van de FOD WASO op onderstaande links

Teststrategie: het inzetten van sneltests in ondernemingen – Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/teststrategie-richtlijnen-voor-zelfafnames-en-zelftests-door-werknemers

  • Het bestellen van de testen kan enkel via de arbeidsarts gebeuren, met diens goedkeuring
  • De tests gebeuren onder supervisie van de arbeidsarts/verpleegkundige
  • Alle geldende preventiemaatregelen in het bedrijf dienen nog steeds gevolgd te worden, ook al wordt er getest.
  • Testen mag niet gebruikt worden als middel om telewerk te verminderen.
  • Het ondergaan van een test door een werknemer dient altijd op vrijwillige basis te gebeuren. Een bedrijf kan een werknemers niet verplichten om zich te laten testen.

Published on 30 maart 2021/ Categorized under: Nieuws

Versterkte rol van de arbeidsarts in de strijd tegen covid-19

Op 21 januari 2021 werd het Koninklijk Besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding tegen het coronavirus COVID-19 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Meer info onder de menu-optie “Covid-19 informatie”

Published on 27 januari 2021/ Categorized under: Nieuws

Pilootproject gebruik van sneltesten (Vlaanderen)

Sinds de week van 11/01/2021 loopt in Vlaanderen een pilootproject met betrekking tot het gebruik van sneltesten.

Dit project is gelimiteerd tot een beperkt aantal bedrijven vastgelegd door de Vlaamse overheid.

Meer info onder de menuoptie Covid-19.

Published on 15 januari 2021/ Categorized under: Nieuws

Griepvaccinatie 2020

Het FAGG (Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten) heeft bepaald hoe de griepvaccinatiecampagne 2020 dient te verlopen, rekening houdende met het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

Alle betrokken partijen , ook de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, dienen deze bepalingen te volgen.

U kan de communicatie vinden via onderstaande link

Published on 25 augustus 2020/ Categorized under: Nieuws

Welkom

Welkom op onze vernieuwde website!

We werken nog volop aan de inhoud, kom dus geregeld eens terug kijken!


Published on 2 juni 2020/ Categorized under: Nieuws