Cijfergegevens psychosociaal welzijn op het werk

Onze werkgroep “psychosociaal welzijn” analyseerde de evolutie tussen 2017 en 2020 van het werk van de preventieadviseurs psychosociaal welzijn van de 10 Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk.

Waar de cijfers tot 2019 in stijgende lijn gingen is in 2020 een lichte daling merkbaar, wellicht te wijten aan de Covid-19 crisis.

De volledige analyse kan u lezen via onderstaande link:

Published on 29 november 2021/ Categorized under: Nieuws

Co-Prev verwelkomt Jo De Cock als voorzitter!

Sinds begin september neemt de heer Jo De Cock het voorzitterschap op van Co-Prev, de koepelvereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk.

De heer De Cock was meer dan 25 jaar administrateur-generaal van het RIZIV maar ging eerder dit jaar op pensioen.

Het Bestuur van Co-Prev is verheugd dat de heer De Cock het voorzitterschap van de vereniging op zich wil nemen en met zijn ervaring de sector de volgende jaren zal kunnen gidsen in dossiers zoals de evolutie van gezondheidstoezicht op het werk, de uitbouw van de relatie tussen de preventieve en curatieve sector en de reïntegratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers.

“Ook het Co-Prev team is blij de nieuwe voorzitter te kunnen verwelkomen en we kijken uit naar de samenwerking”, zegt ir. Geert De smet, directeur van Co-Prev.

Co-Prev houdt er aan Dr. Simon Bulterys te bedanken voor zijn voorzitterschap de voorbije 2 jaar. Het was een voorzitterschap dat door de Corona pandemie een onverwachte wending nam, en veel meer vergde van de voorzitter dan in “normale” tijden.

links Dr. Simon Bulterys , rechts Dhr. Jo De Cock

Published on 23 september 2021/ Categorized under: Nieuws

Welkom

Welkom op onze vernieuwde website!

We werken nog volop aan de inhoud, kom dus geregeld eens terug kijken!


Published on 2 juni 2020/ Categorized under: Nieuws